Realizacje

Nasze rekomendacje to bardzo długa lista zrealizowanych zadań w okresie swojej działalności, poniżej prezentujemy niektóre z nich:

 • budowa oświetlenia ulic Sienkiewicza, Damrota, Andrzeja, Konckiego, Ligonia, Powstańców, Wita Stwosza w Katowicach;
 • budowa oświetlenia ulicznego ul. Barbary wraz z przebudową kabli SN i NN w Katowicach;
 • montaż oświetlenia i podświetlenia gmachu Urzędu Wojewódzkiego i Placu Sejmu Śląskiego;
 • montaż stacji rozdzielczej wraz z zasilaniem 20kV dla budowy autostrady A-4 w Brzęczkowicach;
 • wykonanie sieci kablowych NN, oświetlenia i instalacji elektrycznych dla PPO i UH Brzęczkowice – autostrada A-4;
 • projekt i wykonawstwo instalacji siły i światła dla hali produkcyjnej na terenie byłej Huty Zygmunt;
 • instalacja elektryczna oczyszczalni ścieków w Ketach;
 • instalacje elektryczne dla oczyszczalni ścieków w Legnicy;
 • roboty elektroenergetyczne, oświetlenie zewnętrzne, prace teletechniczne przy przebudowie drogi krajowej nr 79 na terenie miasta Sosnowca-etap II
 • roboty elektromontażowe przy przebudowie ul. Bocheńskiego w Katowicach (kable ŚN, NN, stacje transformatorowe, budowa oświetlenia ulicznego);
 • kontrakt 2 i 4 DTŚ (kable ŚN, stacje transformatorowe, oświetlenie uliczne);
 • kontrakt 5, 6 i Nowe Centrum DTŚ—przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia wraz ze stacjami transformatorowymi;
 • kontrakt 7, 8 i 8b (budowa stacji transformatorowych, przebudowa i budowa kablowych linii energetycznych ŚN i NN, zasilanie obiektów na rondzie wraz z oświetleniem ronda i torowiska, zasilanie i sterowanie pompowni głównej tuneli, oświetlenie dróg głównych i ulic dojazdowych, budowa masztów oświetleniowych);
 • budowa osiedla „Pod Kasztanami” Katowice-Giszowiec (wykonawstwo instalacji elektrycznych wewnętrznych silno i słaboprądowych);
 • projekt i wykonawstwo robót budowlanych sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych—uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe TBS ul. Krasińskiego w Katowicach;
 • modernizacja węzła drogowego Al.. Roździeńskiego —ul. Bagienna w zakresie budowy oświetlenia ulicznego (montaż słupów oświetleniowych, masztów oświetleniowych, budowa kanalizacji kablowej, montaż linii kablowej), w zakresie przebudowy kabli NN i ŚN (budowa kanalizacji, wykonanie przewiertów pod drogami, montaż linii energetycznych i oświetleniowych), w zakresie przebudowy kanalizacji teletechnicznej (przebudowa kanalizacji, przebudowa studni, przebudowa kabli światłowodowych);
 • budowa lodowiska „JANTOR” (montaż opraw i osprzętu nad płytą lodowiska, w szatniach zawodników, montaż opraw na trybunach, montaż rozdzielni SN, układu pomiarowego i transformatora, oświetlenie zewnętrzne, montaż korytek kablowych i układanie kabli siły i sterowania, montaż tablic bezpiecznikowych i rozdzielnic).
 • instalacje elektryczne wewnętrzne i słaboprądowe w budynkach mieszkalnych na osiedlu TBS przy ul. Sławka Rataja w Katowicach
 • Budowa Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w zakresie kompleksowego wykonania instalacji elektrycznych silnoprądowych (montaż rozdzielni, oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego, montaż rozdzielni UPS i agregatu prądotwórczego);
 • „Modernizacja skweru przy ul. Sokolskiej w Katowicach” w zakresie robót elektrycznych (montaż szafy zasilającej i oświetleniowej, montaż słupów oświetleniowych, oświetlenie małej architektury, linie kablowe oświetleniowe, zasilanie fontanny);
 • „Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Książęcej, Piotrowickiej, Hadyny w Katowicach” w zakresie oświetlenia dróg i przebudowy urządzeń elektroenergetycznych;
 • „Rewitalizacja kwartału Miasta w rejonie Placu Wolności w Siemianowicach Śląskich” w zakresie robót energetycznych, oświetlenia zewnętrznego i robót teletechnicznych;
 • „Przebudowa linii kablowych Politechniki Śląskiej SN przy ul. Łużyckiej w Gliwicach”;
 • „Remont ul. Jagiellońskiej w Chorzowie” w zakresie wykonania robót elektroenergetycznych, oświetlenia ulicznego oraz podświetlenia elementów małej architektury;
 • „Budowa kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską w Katowicach łączącej Spodek, budynek Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia” w zakresie wykonania robót elektroenergetycznych, iluminacji murów kładki oraz instalacji ogrzewania kładki;
 • „Przebudowa ul. Załęskiej w Katowicach” w zakresie budowy oświetlenia ulicznego
 • „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla osiedla Bażantów w Katowicach – etap II zadanie 2c” w zakresie budowy oświetlenia ulicznego;
 • „Rozbudowa układu drogowego – ul. Braci Mieroszewskich pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Szymanowskiego z ul. Lelewela w Sosnowcu” w zakresie przebudowy kabli NN i SN, oświetlenia zewnętrznego, linii napowietrznej, przeniesienia stacji transformatorowej, oświetlenie parkingu, przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych;
 • „Rewitalizacja Parku Kozioła w Rudzie Śląskiej” w zakresie budowy oświetlenia zewnętrznego, wykonanie instalacji elektrycznych w pawilonie handlowym.