OFERTA

MAKRA specjalizuje się w wykonawstwie robót elektromontażowych i teletechnicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Naszym Klientom oferujemy oczekiwaną terminowość wykonania, trwałość i niezawodność usługi

Specjalnością Firmy są roboty elektromontażowe w zakresie:

  • wykonawstwa kanalizacji kablowych i teletechnicznych;
  • instalacji oświetleniowych zewnętrznych, wewnętrznych
  • oświetlania ulic, placów, parków i posesji prywatnych, z wykorzystaniem opraw i słupów producentów krajowych i zagranicznych odpowiednio dopasowanych do stylu i charakteru otoczenia
  • sieci kablowych średniego i niskiego napięcia;
  • instalacji siłowych i słaboprądowych w obiektach przemysłowych, handlowych, górniczych, budynkach mieszkalnych itp.;
  • montażu stacji i rozdzielni w zakresie średniego i niskiego napięcia
  • rozruch urządzeń elektroenergetycznych i technologicznych (np. w oczyszczalniach ścieków)
  • kompletacji dostaw niezbędnej aparatury i materiałów;

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą techniczną i montażową posiadającą niezbędne kwalifikacje zawodowe dla realizacji robót elektromontażowych.

Posiadamy niezbędny sprzęt specjalistyczny i transportowy dla realizacji wykonywanych przez nas robót

Usługi nasze wyceniamy w oparciu o pełną analizę dokumentacji technicznej i wykonawczej oraz informacje uzyskane od Inwestora oferując kompleksową wycenę realizacyjną przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Chcemy uzyskać zadowolenie i uznanie naszych Klientów oferując usługi zgodne z ich oczekiwaniami oraz z obowiązującymi przepisami i normami.